Φόρμα στοιχείων σας

Πληκτρολογήστε το όνομα και το τηλέφωνό σας

Φόρμα στοιχείων σας

Το αίτημά σας παραλήφθηκε επιτυχώς

Η HEALTH NET MANAGEMENT SA σε συνεργασία με την CQS υποστηρίζει συμβουλευτικά και τεχνολογικά (software-hardware ), συνολικά τη λειτουργία ιδιωτικών ιατρείων και Πολυιατρείων παρέχοντας τις παρακάτω υπηρεσίες:

Υπηρεσίες Προς Ιατρικούς Παρόχους

• Εγκατάσταση και λειτουργία τηλεφωνικών γραμμών.
• Παροχή εναλλακτικών οικονομικών παρόχων ηλεκτρικής κατανάλωσης.
• Εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού (p/c-Fax-printer-scanner).
• Εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση ιατρικών μηχανογραφικών εφαρμογών.
• Τηλεφωνική γραμματειακή υποστήριξη.
• Διαδικτυακή προβολή.
• Συνεργασίες με πελατολόγια Ασφαλιστικών εταιριών και Οργανισμών, μέσω της Health Net Management.
GDPR | Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies!