Φόρμα στοιχείων σας

Πληκτρολογήστε το όνομα και το τηλέφωνό σας

Φόρμα στοιχείων σας

Το αίτημά σας παραλήφθηκε επιτυχώς

Η HEALTH NET MANAGEMENT SA υποστηρίζει ασφαλιστικές εταιρείες, παρέχοντας τις παρακάτω υπηρεσίες:
 • 1. Τεχνική συμβουλευτική υποστήριξη

  Τεχνική συμβουλευτική υποστήριξη για τη δημιουργία και διαχείριση ασφαλιστικών προγραμμάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης.
 • 2. Δημιουργία - Διαχείριση προγραμμάτων και υπηρεσιών υγείας

  Δημιουργία και διαχείριση προγραμμάτων και υπηρεσιών υγείας (πολύ χαμηλού κόστους / ασφαλισμένο ) για τους Γενικούς κλάδους των ασφαλιστικών εταιριών. Διαχείριση απολογιστικών αποζημιώσεων που παράγονται από τις παροχές ασφαλιστικών προγραμμάτων υγείας (διακανονισμός φακέλου αποζημίωσης). Διαχείριση εκκαθάριση αποτελέσματος Capitation αμοιβής, προς παρόχους υπηρεσιών υγείας για λογαριασμό ασφαλιστικών εταιριών. Διαχείριση απευθείας πληρωμών για ιατρικές και μη υπηρεσίες υγείας που πραγματοποιούνται στα δίκτυα υγείας.
 • 3. Υπηρεσίες τηλεφωνικής υποστήριξης

  Υπηρεσίες τηλεφωνικής υποστήριξης για τον συντονισμό και πραγματοποίηση των ιατρικών παροχών και μεμονωμένων υπηρεσιών υγείας προς τους ασφαλισμένους των ασφαλιστικών προγραμμάτων.
 • 4. Μηνιαία οικονομική εκκαθάριση

  Μηνιαία οικονομική εκκαθάριση μεταξύ της συνεργαζόμενης ασφαλιστικής εταιρίας και των ιατρικών παρόχων (Νοσηλευτικά ιδρύματα, Διαγνωστικά κέντρα, ιατροί κ.α.) που υποστηρίζουν τις ιατρικές παροχές των ασφαλιστικών προγραμμάτων
 • 5. Υπηρεσίες διαχείρισης προασφαλιστικού ελέγχου

  Υπηρεσίες διάχείρισης προασφαλιστικού ελέγχου των προς ασφάλιση ατόμων για λογαριασμό της συνεργαζόμενης ασφαλιστικής εταιρίας Πανελλαδικά.
 • 6. Ιατρικό έλεγχο (Ιατρικές Πραγματογνωμοσύνες)

  Ιατρικό έλεγχο ασφαλισμένων (ιατρική πραγματογνωμοσύνη) στους κλάδους υγείας, προσωπικών ατυχημάτων και αυτοκινήτων της συνεργαζόμενης ασφαλιστικής εταιρίας.
 • 7. Τηλεφωνική διαχείριση / συμπλήρωση ιατρικών ερωτηματολογίων

  Τηλεφωνική διαχείριση/συμπλήρωση ιατρικών ερωτηματολογίων (non medical) για προς ασφάλιση άτομα (ένταξη σε ασφαλιστικά προγράμματα).
 • 8. Παροχή στατιστικών στοιχείων (reports)

  Παροχή στατιστικών στοιχείων (Reports) ανά χρονικό διάστημα που επιθυμεί η συνεργαζόμενη ασφαλιστική εταιρία αλλά και δυνατότητα on Line ενημέρωσης.
 • 1
GDPR | Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies!